Công đoàn ngành Giáo dục Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2015- 2016

09.11.2018598 đã xem

Sáng ngày 17/8/2016, Công đoàn ngành Giáo dục Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2015- 2016, triển khai phương phướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016- 2017.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Thái Văn Thịnh, Phó chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng; Đ/c Đàm Thị Kinh, Giám đốc Sở GDĐT, các đ/c lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của Sở GDĐT; các đ/c lãnh đạo các ban chuyên đề của Liên đoàn Lao động tỉnh; lãnh đạo Liên đoàn Lao động cấp huyện; lãnh đạo Phòng GDĐT, CĐGD các huyện, thành phố; lãnh đạo các trường, đơn vị trực thuộc Sở GDĐT; các đ/c Ủy viên ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra CĐGD tỉnh Khóa X, Chủ tịch, phó chủ tịch CĐCS trực thuộc.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đ/c Ngô Văn sơn, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành, thay mặt Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục tỉnh Khóa X thông qua dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2015- 2016, triển khai phương phướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016- 2017.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Đ/c Thái Văn Thịnh và Đ/c Đàm Thị Kinh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả hoạt động của Công đoàn Giáo dục các cấp trong toàn ngành, đồng thời nêu rõ những tồn tại hạn chế và những định hướng để hoạt động công đoàn trong năm học mới được rõ hơn, nét hơn.

Bà Nguyễn Thị Minh - Chủ tịch CĐGD tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tiếp thu ý kiến, Đ/c Nguyễn Thị Minh Chủ tịch CĐGD tỉnh đã phát biểu cảm ơn các ý kiến đầy tâm huyết và trách nhiệm của Đ/c Thái Văn Thịnh, Đ/c Đàm Thị Kinh và khẳng định: Năm học 2016 – 2017, Công đoàn ngành sẽ đồng hành cùng chính quyền tiếp tục quán triệt sâu sắc và xây dựng lộ trình triển khai thực hiện tốt các nội dung theo tinh thần Nghị quyết số 29 của Hội nghị Ban chấp hành TW Đảng khóa XI. Tập trung chỉ đạo CĐGD các cấp thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, xây dựng khối đoàn kết nội bộ, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa; Làm tốt vai trò tham mưu, phản biện, tham gia và quá trình đổi mới căn bản toàn diện GDĐT; Vận động đội ngũ CBNGNLĐ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của ngành. Phối hợp với chuyên môn tổ chức các chuyên đề, hội thi nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2016-2017.

Năm học 2015- 2106, Công đoàn ngành Giáo dục Lâm Đồng được tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc; 03 tập thể, 02 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen; 01 tập thể được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc; 18 tập thể, 17 cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen; 01 tập thể và 05 cá nhân được CĐGD Việt Nam tặng bằng khen; 40 cá nhân được Sở GDĐT tặng Giấy khen; 14 tập thể và 40 cá nhân được Công đoàn Ngành tặng giấy khen.

Tại Hội nghị, Công đoàn Ngành đã tặng hoa chúc mừng 03 cán bộ công đoàn nghỉ hưu theo chế độ và 01 Ủy viên Ủy ban kiểm tra CĐGD tỉnh khóa X chuyển công tác.

Một vài hình ảnh tại Hội nghị:

Tin tức khác