Cụm thi đua số 4 ký kết thi đua

07.03.2019979 đã xem
Cụm thi đua số 4 ký kết thi đua

Với quyết tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Chiều ngày 6/3/2109, tại công đoàn ngành Nông Nghiệp, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Phạm Thị Lệ Dung Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, cụm thi đua số 4 gồm các công đoàn ngành: Nông nghiệp, Y tế, Giáo dục và công đoàn Viên chức tỉnh đã họp bàn, thống nhất và tiến hành ký kết các nội dung thi đua cụm, quyết tâm cao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

 

Với quyết tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Chiều ngày 6/3/2109, tại công đoàn ngành Nông Nghiệp, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Phạm Thị Lệ Dung Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, cụm thi đua số 4 gồm các công đoàn ngành: Nông nghiệp, Y tế, Giáo dục và công đoàn Viên chức tỉnh đã họp bàn, thống nhất và tiến hành ký kết các nội dung thi đua cụm, quyết tâm cao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

                                                                                                                                               CĐGD tỉnh Lâm Đồng

*) Một số hình ảnh

Tin tức khác