Trường THPT Đạ Tông tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019-2020

27.09.20191262 đã xem

          Ngày 24/9/2019 Công đoàn THPT Đạ Tông đã phối hợp với chính quyền nhà trường tổ chức thành công Hội nghị cán bộ - công chức – viên chức năm học 2019 -2020 với sự tham gia của 44 trong số tổng 45 CB – CC – VC  nhà trường cùng với sự có mặt của các vị đại biểu khách mời.

          Hội nghị đã nghe trình bày dự thảo báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 -2019; Dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 của nhà trường; Báo cáo kết quả Hội nghị CB – CC – VC cấp tổ; Nghe báo cáo việc quản lý, sử dụng ngân sách của cơ quan; Nghe báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; Tổ chức bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kì 2019  – 2021.

          Hội nghị đã tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến một cách dân chủ, công khai cho các văn bản báo cáo trong hội nghị; Nghe Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn giải trình, trả lời ý kiến kiến nghị của CB – CC – VC cấp tổ.

          Cũng trong Hội nghị đã tổ chức tổng kết hoạt động thi đua khen thưởng, hướng dẫn thi đua năm học mới; Tổ chức đăng kí các danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân.

           Kết thúc Hội nghị toàn thể CB – CC – VC trong nhà trường đã biểu quyết  100% thông qua nghị quyết của Hội nghị. Động viên, kêu gọi toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống và những thành quả đã đạt được trong thời gian qua, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất ra sức thi đua trong nhiệm vụ, hoàn thành cac chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra.

Một số hình ảnh tại hội nghị

CĐCS Trường THPT Đạ Tông

Tin tức khác