Tổ chức bồi dưỡng và thi đánh giá năng lực giáo viên tiếng Anh năm 2016

01.08.2016244 đã xem
Thông báo về việc tổ chức bồi dưỡng và thi đánh giá năng lực giáo viên tiếng Anh năm 2016..

Thực hiện công văn số 3330/BGDĐT – NGCBQLGD  ngày 7 tháng 7 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện tổ chức, quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh phổ thông, từ năm học 2016 - 2017 Sở GDĐT sẽ phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng và thi đánh giá năng lực cho giáo viên tiếng Anh. Sở GDĐT thông báo đến các đơn vị và các cá nhân liên quan một số nội dung sau:
1. Việc bồi dưỡng, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ đạt chuẩn theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc là nhiệm vụ quan trọng của mỗi giáo viên tiếng Anh. Thủ trưởng các đơn vị quán triệt tinh thần và tạo điều kiện tốt nhất cho giáo viên ở đơn vị mình nỗ lực học tập tự nâng cao trình độ đáp ứng chuẩn. Những giáo viên học tập tốt có thể tham gia các kỳ thi do Sở GDĐT tổ chức. Để tạo điều kiện và cơ hội cho các giáo viên được ôn tập và thi đạt chuẩn, Sở GDĐT phối hợp tổ chức nhiều đợt ôn tập và nhiều đợt thi trong năm học, ở những thời điểm thích hợp.

2. Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng giáo viên đạt chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học môn tiếng Anh cho các cấp học theo Đề án NNQG 2020, năm học 2016 – 2017 Sở GDĐT tiếp tục phối hợp với tổ chức khảo thí quốc tế Pearson LCCI để tổ chức ôn tập và thi cấp chứng chỉ JETSET cho khoảng 120 giáo viên tiếng Anh cấp THCS chưa đạt chuẩn.

Thời gian:  Dự kiến khai giảng lớp bồi dưỡng 15/8/2016 và tổ chức thi vào tháng 9/2016.

       Đối tượng: Tất cả giáo viên tiếng Anh cấp THCS trong biên chế chưa đạt chuẩn.

(Ưu tiên cho các giáo viên chưa tham gia bồi dưỡng)

       Các Phòng GDĐT, các trường THCS-THPT, DTNT lập danh sách giáo viên theo thứ tự ưu tiên và gửi về Sở GDĐT Lâm Đồng qua email phòng GDTrH: phonggdtrh.solamdong@moet.edu.vn trước ngày 10/8/2016.

3. Kỳ thi khảo sát, đánh giá năng lực

Hằng năm, Sở GDĐT tiếp tục phối hợp với tổ chức khảo thí quốc tế Pearson LCCI khảo sát đánh giá theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc cho giáo viên tiếng Anh chưa đạt chuẩn và cấp chứng chỉ JETSET.

- Đối tượng dự thi: Cho tất cả mọi đối tượng GV tiếng Anh chưa đạt chuẩn, tự túc kinh phí và GV không chuyên ngữ nhưng có nhu cầu bồi dưỡng và khảo thí trình độ tiếng Anh.

       - Thời gian, địa điểm và thủ tục đăng ký dự thi sẽ được thông báo cụ thể theo từng đợt học.
Chi tiết công văn Congvan thi TA .pdf

 Văn phòng Sở GDĐT.


Tin tức khác