Thông báo Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học lần thứ IX năm học 2016 – 2017

15.01.2017274 đã xem
Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học lần thứ IX năm học 2016 – 2017 có 49 đơn vị đăng ký dự thi, với 114 dự án của 191 học sinh đến từ 63 trường trong toàn tỉnh.
Qua vòng thẩm định, có 62 dự án của 104 học sinh đến từ 38 đơn vị tham gia dự thi vòng Lĩnh vực.
Theo lịch thông báo của Ban Tổ chức Cuộc thi:

+ Khai mạc Cuộc thi vào lúc 13h30 ngày 18/01/2017 tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng, số 25 Trần Phú, phường 4, thành phố Đà Lạt.
+ Bế mạc Cuộc thi vào lúc 8h00 ngày 20/01/2017 tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng, số 25 Trần Phú, phường 4, thành phố Đà Lạt

Văn phòng Sở GDĐT
 

Tin tức khác