Sự kiện Hội thảo Xu hướng và Công nghệ dạy học kết hợp Giải pháp Trường học Kết nối

19.10.2016240 đã xem
Thực hiện kế hoạch năm học 2016 - 2017 về lĩnh vực CNTT, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng  phối hợp cùng với Intel và các đơn vị tổ chức Hội thảo Xu hướng và Công nghệ dạy học kết hợp Giải pháp Trường học Kết nối tập huấn, triển khai Cuộc thi Nhà sáng tạo trẻ - Young Makers và Tổ chức Ngày Hội Sáng tạo – Maker với kế hoạch như sau:
1. Nội dung: Hội thảo Xu hướng và Công nghệ dạy học kết hợp Giải pháp Trường học Kết nối tập huấn, triển khai Cuộc thi Nhà sáng tạo trẻ - Young Makers và Tổ chức Ngày Hội Sáng tạo – Maker 

2. Thời gian: 05 ngày ( từ ngày 25/10/2016 đến ngày 28/10/2016)
- Hội thảo Xu hướng và Công nghệ dạy học kết hợp Giải pháp Trường học Kết nối (ngày 25/10/2016)
- Tập huấn cho giáo viên : 02 ngày  (ngày 26/10/2016 và 27/10/2016) 
- Tổ chức Ngày Hội Sáng tạo – Maker Fair: 01 ngày (ngày 28/10/2016) cho học sinh THCS và THPT tại trường Chuyên Thăng Long – TP Đà Lạt

3. Địa điểm: 
- Hội thảo tại Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng
- Tập huấn cho giáo viên tại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng, số 25 Trần Phú – TP Đà Lạt.
- Tổ chức Ngày Hội Sáng tạo – Maker Fair tại trường Chuyên Thăng Long – TP Đà Lạt, số 20 Trần Phú – Đà Lạt

Dưới đây là các file tài liệu liên quan đến các Hội nghị
1. Chương trình Hội thảo
2. Arduino.ppt
3. (Young Makers Vietnam) CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT PHẦN MỀM ARDUINO.pdf
4. Documents Intel 
 

 

Tin tức khác