Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông Chuyên năm học 2016 - 2017

17.06.2016257 đã xem
Căn cứ các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh THCS, THPT, Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên và các Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10, chỉ tiêu tuyển lớp 6 và lớp 10 năm học 2016 – 2017 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, trong 2 ngày 16 và  17/6/20116, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm học 2016 - 2017
        Căn cứ các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh THCS, THPT, Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên và các Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10, chỉ tiêu tuyển lớp 6 và lớp 10 năm học 2016 – 2017 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, trong 2 ngày 16 và  17/6/20116, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm học 2016 - 2017. Có 739 thí sinh dự thi trên tổng số 764 thí sinh đăng ký dự thi  trong đó tại Hội đồng thi trường THPT chuyên Thăng Long, thành phố Đà Lạt có 478 thi sinh dự thi/ tổng số 492 đăng ký dự thi ở 7 môn là Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Địa lý và Tiếng Anh; tại Hội đồng thi trường THPT chuyên Bảo Lộc, thành phố Bảo Lộc có 261 thi sinh dự thi/ tổng số 272 thí sinh đăng ký dự thi ở 6 môn là Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và Tiếng Anh. 
       Thí sinh đăng ký vào lớp 10 chuyên dự thi 4 môn với 3 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, tiếng Anh và bài thi môn chuyên. Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng điểm 4 môn nói trên, trong đó môn chuyên hệ số 2. 
        Theo báo cáo của 2 Hội đồng coi thi, các điều kiện để tổ chức thi được chuẩn bị đầy đủ. Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Công tác chấm thi  sẽ được tổ chức từ ngày 18/6 đến hết ngày 24/6/2016.      
                                                                   Văn phòng Sở GDĐT  

Tin tức khác