Kiểm tra Điều lệ Công đoàn và nhiệm vụ năm học 2018-2019

07.03.2019898 đã xem
Kiểm tra Điều lệ Công đoàn và nhiệm vụ năm học 2018-2019

Thực hiện kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2018-2019. Ngày 05/3/2019 tại CĐCS Trường THPT Hùng Vương, Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục tỉnh Lâm Đồng và UBKT công đoàn ngành gồm 12 đồng chí do đồng chí Ngô Văn Sơn Chủ tịch CĐN làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công đoàn và việc thực hiện nhiệm vụ năm học các đơn vị trên địa bàn huyện Đơn Dương gồm CĐCS các TrườngTHPT: Đơn Dương, Lê Lợi, PRó và Hùng Vương; cùng ngày Sở GDĐT và CĐGD tỉnh phối hợp kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại đơn vị trường THPT Hùng Vương do đồng chí Ngô Văn Sơn làm tổ trưởng cùng 4 thành viên. Việc kiểm tra diễn ra theo đúng kế hoạch và đạt hiệu quả cao, tác động tích cực trong việc phát huy dân chủ cơ sở, đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn trong ngành góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đổi mới giáo dục của Ngành.

                                                                                                                                                                    Công đoàn Giáo dục tỉnh Lâm Đồng

* Một số hình ảnh

Tin tức khác