Hội nghị Công đoàn Trường CĐSP Đà Lạt

04.03.2019301 đã xem
Được sự chỉ đạo của Công đoàn ngành GD Lâm Đồng và Đảng ủy Trường CĐSP Đà Lạt. Ngày 25/10/2018 Công đoàn trường CĐSP Đà Lạt tổ chức Hội nghị Công đoàn năm học 2018 – 2019, nhằm kiểm điểm Nghị quyết Hội nghị đã đề ra năm 2017-2018 , xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm học 2018 – 2019.

         Về dự với Hội nghị Công đoàn trường CĐSP Đà Lạt có đ/c Hà Đỗ Thái – UV Ban Thường vụ Công đoàn ngành.
         Hội nghị đã tổng kết công tác Công đoàn năm học 2017 – 2018, những việc đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân và giải pháp khắc phục, qua đó xây dựng và biện pháp thực hiện kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2018 – 2019.
         Cũng qua Hội nghị, Công đoàn trường đã khen thưởng 02 tổ chức Công đoàn bộ phận và tặng giấy khen cho 23 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; Và đặc biệt lần đầu tiên Công đoàn trường tặng giấy khen kèm tiền thưởng cho 03 cá nhân hoàn thành chương trình Tiến sĩ và Thạc sỹ trong năm học 2017 – 2018.
         Hội nghị đã biết quyết thông qua các chỉ tiêu phấn đấu năm học 2018 – 2019:
         - Công đoàn cơ sở Trường CĐSP Đà Lạt: Đạt công đoàn cơ sở vững mạnh.
         - 70% Công đoàn bộ phận vững mạnh.
         - Mỗi công đoàn bộ phận phấn đấu có ít nhất 2 chiến sĩ thi đua các cấp (không có đoàn viên- lao động bị xếp loại yếu kém).
         - Mỗi công đoàn bộ phận đạt chỉ tiêu 100% gia đình nhà giáo và người lao động đạt danh hiệu gia đình văn hóa; phấn đấu có 95% nữ nhà giáo và người lao động trong trường đạt danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”.
         - 100 % các Công đoàn bộ phận tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động của trường và của ngành.
         - 100% công đoàn viên và người lao động tiếp tục thực hiện có hiệu qủa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
         - 100% lao động được kết nạp vào tổ chức công đoàn.
         - Trong năm đề nghị Đảng ủy xét kết nạp được ít nhất 2 công đoàn viên ưu tú vào Đảng, công nhận ít nhất 3 công đoàn viên là cảm tình Đảng.
         - 100 % CĐV xây dựng quỹ tham quan du lịch hè 2018.
CĐCS Trường CĐSP Đà Lạt
Một số hình ảnh về Hội nghị Công đoàn


Tin tức khác