Đổi mới công tác quản lý, công tác dạy và học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục

04.03.2019361 đã xem
Thực hiện Hướng dẫn số 85/HD – CĐN ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Công đoàn ngành Giáo dục Lâm Đồng về Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2018) và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chiều ngày 31 tháng 10 năm 2018 Công đoàn cơ sở Trường THPT Lộc Phát tổ chức chuyên đề: “Nữ CBNGNLĐ với phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” nhằm phát huy phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam hiện đại “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang” phấn đấu nâng cao về mọi mặt, thi đua lao động sáng tạo, xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; thực hiện những chủ trương đổi mới của Ngành theo tinh thần Nghị quyết 29 NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; đẩy mạnh phong trào thi đua trong nữ CBNGNLĐ; vận động nữ tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học, chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; tạo cơ hội giao lưu học hỏi, trao đổi lẫn nhau những sáng tạo, đổi mới trong công tác quản lý, giảng dạy, giáo dục từ các trường trên địa bàn Thành phố Bảo Lộc.

           Thực hiện Hướng dẫn số 85/HD – CĐN ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Công đoàn ngành Giáo dục Lâm Đồng về Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2018) và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chiều ngày 31 tháng 10 năm 2018 Công đoàn cơ sở Trường THPT Lộc Phát tổ chức chuyên đề: “Nữ CBNGNLĐ với phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” nhằm phát huy phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam hiện đại “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang” phấn đấu nâng cao về mọi mặt, thi đua lao động sáng tạo, xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; thực hiện những chủ trương đổi mới của Ngành theo tinh thần Nghị quyết 29 NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; đẩy mạnh phong trào thi đua trong nữ CBNGNLĐ; vận động nữ tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học, chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; tạo cơ hội giao lưu học hỏi, trao đổi lẫn nhau những sáng tạo, đổi mới trong công tác quản lý, giảng dạy, giáo dục từ các trường trên địa bàn Thành phố Bảo Lộc.
           Về dự buổi sinh hoạt chuyên đề vinh dự được đón tiếp đồng chí Triệu Trung Kiên - Ủy viên Ban Chấp Hành Công đoàn Ngành và đại diện công đoàn cơ sở của các trường trên địa bàn Thành phố Bảo Lộc: Trường THPT Bảo Lộc, THPT Nguyễn Tri Phương, Trung tâm GDTX Tỉnh Lâm Đồng tại Bảo Lộc.
Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, toàn thể đoàn viên được lắng nghe, chia sẻ của đơn vị Trường THPT Bảo Lộc về bảy bước quan trọng dẫn đến thành công trong “Công tác hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học dự thi cấp tỉnh và các cấp cao hơn”. Các chuyên đề thể hiện rõ sự đổi mới trong công tác quản lý, trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường: Báo cáo của Chi đoàn giáo viên về “Tự bồi dưỡng của giáo viên trẻ Trường THPT Lộc Phát”;  báo cáo của tổ Tiếng Anh về “Tiếng Anh với việc phát triển văn hóa nhà trường”. Cuối cùng là chia sẻ của Thầy Nguyễn Hoàng Chương – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường “Mấy suy nghĩ về định hướng dạy học trong tương lai và dạy học sáng tạo” về việc áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới hướng tới phát triển năng lực của từng học sinh, lấy người học làm gốc, vai trò cá nhân làm thay đổi thế giới…Bên cạnh đó, các thành viên đi sâu trao đổi, chia sẻ ý kiến của mình về những đổi mới, sáng tạo trong dạy và học.
Buổi sinh hoạt đã để lại nhiều bài học bổ ích thiết thực trong công tác quản lý, giảng dạy góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay của Ngành.

CĐCS Trường THPT Lộc Phát

Một số hình ảnhQuang cảnh của buổi Hội nghị chuyên đề Toàn thể đoàn viên Công đoàn nhà trường và đại diện CĐCS Trường THPT Nguyễn Tri Phương và CĐCS Trung tâm GDTX Tỉnh Lâm Đồng

            Đồng chí Hoàng Trung Sơn – BCH CĐCS Trường THPT Bảo Lộc
báo cáo chuyên đề: “Hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học dự thi cấp tỉnh và các cấp cao hơn”

                  Cô Nguyễn Thị Thu Màu – Chi đoàn giáo viên Trường THPT Lộc Phát
              báo cáo tham luận: “Tự bồi dưỡng của giáo viên trẻ Trường THPT Lộc Phát”

          Cô Nguyễn Vũ Thu Trang – BCH Công đoàn, Tổ trưởng chuyên môn tổ Tiếng Anh
  Trường THPT Lộc Phát báo cáo chuyên đề: “Tiếng Anh với việc phát triển văn hóa nhà trường”


                              Quý Thầy Cô thảo luận và đóng góp ý kiến

      Đồng chí Triệu Trung Kiên – Ủy viên BCH Công đoàn ngành giáo dục Tỉnh Lâm Đồng
                  Thay mặt Công đoàn ngành phát biểu chỉ đạo Hội nghị chuyên đề

Tin tức khác