Công đoàn Giáo dục tỉnh Lâm Đồng tổ chức Tổng kết công tác công đoàn năm học 2018-2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 - 2020

13.08.20191970 đã xem

        Ngày 13/8/2019, tại Trung tâm GDTX tỉnh, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 và tổng kết 05 năm thực hiện mối quan hệ công tác giữa các cấp chính quyền và công đoàn cùng cấp trong ngành giáo dục.

        Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Lệ Dung – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí Huỳnh Quang Long – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở GDĐT; đại diện Lãnh đạo Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố; Lãnh đạo các Ban của LĐLĐ tỉnh; Lãnh đạo các phòng Sở GDĐT; Lãnh đạo các phòng GDĐT, các trường trực thuộc cùng với sự có mặt đầy đủ của các đồng chí trong Ban chấp hành, UBKT Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh và Chủ tịch các CĐCS trực thuộc.

        Tại Hội nghị, đồng chí Trần Xuân Ân thay mặt Ban Thường vụ CĐN Giáo dục thông qua dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2018-2019 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020; đồng chí Trần Thị Kim Ngân – Phó Chủ tịch CĐN Giáo dục đã thông qua báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa các cấp chính quyền và công đoàn cùng cấp.

        Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Lệ Dung - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh và đồng chí Huỳnh Quang Long - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở GDĐT đã biểu dương, ghi nhận những cố gắng, nỗ lực có nhiều đổi mới, sáng tạo trong hoạt động công đoàn và những kết quả đã đạt được năm học 2018-2019, đồng thời phát biểu chỉ đạo, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn trong năm học 2019-2020.

        Đồng chí Ngô Văn Sơn - Chủ tịch CĐGD tỉnh đã tiếp thu ý kiến, bổ sung vào phương hướng, đồng thời khẳng định năm học 2019-2020, CĐGD tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng với chính quyền quán triệt, triển khai 9 nhóm nhiệm vụ, 5 nhóm giải pháp của Ngành; quán triệt sâu sắc Kết luận 51-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, quan tâm chỉ đạo thực hiện dân chủ cơ sở, xây dựng khối đoàn kết nội bộ; làm tốt vai trò tham mưu, phản biện, công tác tuyên truyền giáo dục, vận động cán bộ nhà giáo và người lao động (CBNGNLĐ) tích cực tham gia vào quá trình đổi mới của ngành; nắm bắt và định hướng dư luận trong thực hiện NQ 18, NQ 19 của Đảng; vận động đội ngũ CBNGNLĐ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.

        Cũng tại Hội nghị, đồng chí Ngô Văn Sơn thay mặt cho đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp trong ngành cảm ơn thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học thời gian qua đã quan tâm, tạo điều kiện cho tổ chức công đoàn thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình.    

        Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tặng Cờ thi đua chuyên đề “Văn hóa, Thể thao” cho CĐCS Trường PT DTNT THPT tỉnh Lâm Đồng và tặng bằng khen cho 02 tập thể, 04 cá nhân; LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng tặng Cờ thi đua cho 02 tập thể, tặng bằng khen cho 08 tập thể và 14 cá nhân; Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng bằng khen cho 01 tập thể và 05 cá nhân; Công đoàn Giáo dục Lâm Đồng tặng giấy khen cho 28 tập thể và 93 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn.

        Hội nghị đã diễn ra với tinh thần đoàn kết, nghiêm túc, trách nhiệm cùng với không khí náo nức, khẩn trương của toàn ngành Giáo dục đang tích cực chuẩn bị cho ngày tựu trường và khai giảng năm học mới.

        Những kết quả đã đạt được trong hoạt động công đoàn năm học 2018-2019 sẽ là động lực lớn để cán bộ, nhà giáo, người lao động ngành Giáo dục trong toàn tỉnh tiếp tục nỗ lực, cố gắng để đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong năm học 2019-2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh Lâm Đồng, Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Giáo dục tỉnh Lâm Đồng.

 

Công đoàn Giáo dục tỉnh Lâm Đồng

 

* Một số hình ảnh

Đông chí Phạm Thị Lệ Dung Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Huỳnh Quang Long, Bí thư Đảng ủy-PGĐ Sở GDĐT phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Ngô Văn Sơn, Chủ tịnh Công đoàn Ngành  phát biểu ý kiến

Tin tức khác