Công đoàn cơ sở Trường THPT Cát Tiên phối hợp chính quyền nhà trường tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2019-2020

27.09.2019880 đã xem

         Thực hiện công văn Liên tịch số 1548/SGDĐT- CĐN về việc thực hiện dân chủ cơ sở và tổ chức Hội nghị CBCCVC và Hội nghị Người lao động năm học 2019 – 2020. Ngày 21/9/2019, BGH – BCH CĐCS Trường THPT Cát Tiên đã phối hợp tổ chức Hội nghị CBCCVC-NLĐ năm học 2019 – 2020. Hội nghị nhằm đánh giá  những kết quả đạt được, phân tích những tồn tại, nguyên nhân của việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CCVC-NLĐ năm học 2018 – 2019 và đề ra phương hướng, chỉ tiêu cho năm học 2019 – 2020. Cũng tại Hội nghị, kết quả tổng hợp đăng kí thi đua và các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2019 – 2020 đã được biểu quyết thông qua. Tiếp tục phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong tập thể Hội đồng sư phạm, nhà trường quyết tâm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Thầy Nguyễn Văn Quân - Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội nghị

Thầy Nguyễn Đức Tưởng - Phó Hiệu trưởng, báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB,CCVC năm học 2018 - 2019, phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu năm học 2019 - 2020

Hội nghị bầu Ban TTND nhiệm kì 2019 - 2021

Ban TTND nhiệm kì 2019 - 2021 ra mắt Hội nghị

Công đoàn cơ sở trường THPT Cát Tiên

 

Tin tức khác