51 cá nhân Ngành Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm học 2015 – 2016

12.04.2017232 đã xem
Theo Quyết định số 2715/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng, trong năm học 2015 – 2016, ngành GDĐT có 51 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, trong đó: 25 giáo viên, 02 nhân viên và 24 cán bộ quản lý trường học, Phòng GDĐT và cơ quan Sở GDĐT.
Đây là những cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2013 – 2014 đến năm học 2015 – 2016. Sở GDĐT đã, đang và sẽ lần lượt giới thiệu, đăng tải sáng kiến của các cá nhân nêu trên lên trang thông tin điện tử của Sở GDĐT (chuyên mục: Giải pháp hữu ích – Sáng kiến kinh nghiệm), tạo điều kiện để cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong ngành tham khảo, trao đổi, chia sẻ học tập kinh nghiệm, vận dụng sáng tạo các sáng kiến vào thực tế giảng dạy, công tác và quản lý – chỉ đạo tại đơn vị, góp phần đẩy mạnh công tác truyền thông, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến và nâng cao chất lượng dạy và học của ngành.
Quyết định kèm theo: 2715 - QĐ CSTĐ CAP TINH NAM 2016.pdf
Văn phòng Sở GDĐT
 

Tin tức khác