Kế hoạch tổ chuyên môn tháng 8-2018

02.11.201879 đã xem
Kế hoạch tổ chuyên môn tháng 8-2018

Kế hoạch tổ chuyên môn tháng 8-2018

Tuần Ngày Nội dung Người
thực hiện
1
(01/5 – 06/5)
01-05 - Hoàn thành điểm khối 12 trên Vnedu - GVBM 12
01-05 - Hoàn thành điểm kiểm tra Tx, Đk khối 10, 11 trên Vnedu - GVBM 10, 11
01-02 - Nghỉ 30/4, 01/5 - Cả tổ
03-06 - Coi kiểm tra học kỳ II khối 10,11 - Theo phân công
06 - Xét kết quả lớp 12 - Đ/C Hương
2
(08/5 – 13/5)
08-10 - Coi kiểm tra học kỳ II khối 10,11                    - Theo phân công
11-13 - Coi thi thử tốt nghiệp lần 2                               - Theo phân công
08-10 - Vào điểm học bạ 12 - GVBM 12
09 - Kiểm tra chéo hồ sơ tuyển sinh 10 - Đ/C Dũng
09 - Hoàn thành phê học bạ khối 12 - Đ/C Hương
10 - Kiểm tra chéo hồ sơ 12 - Theo phân công
11-13 - Ôn thi học sinh giỏi - Theo phân công
3
(15/5 – 20/5)
15-20 - Ôn thi tốt nghiệp - GVBM 12
17 - Xét kết quả khối 10, 11 - GVCN 10, 11
17 - Họp tổ: Xét thi đua năm học - Cả tổ
18-20 - Vào điểm học bạ khối 10,11 - GVBM 10, 11
4
(22/5 – 27/5)
22-27 - Ôn tập tốt nghiệp - GVBM 12
23 - Dự lễ tổng kết năm học - Cả tổ
24 - Họp phụ huynh học sinh cuối năm học - GVCN
5
(29/5 – 03/6)
29-03 - Ôn tập tốt nghiệp - GVBM 12
30 - Họp lãnh đạo hội đồng coi thi tuyển sinh 10 - Theo Quyết định
31 - Họp hội đồng coi thi tuyển sinh 10 - Theo Quyết định
01-02/6 - Coi thi tuyển sinh 10 - Theo Quyết định

Tin tức khác