Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán

12.11.201897 đã xem

Bài 1: (2đ) Đặt tính rồi tính:

32 + 42 ;                94 - 21 ;             50 + 38 ;            67 – 3

………………. ………………….. ……………….. ………………..

………………. ………………….. ……………….. ………………..

………………. ………………….. ……………….. ………………..

Bài 2: (2đ) Viết số thích hợp vào ô trống:

Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán

Bài 3 (4đ):

a, Khoanh tròn vào số bé nhất: 81 75 90 51

b, Khoanh tròn vào số lớn nhất: 62 70 68 59

c, Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)

- Số liền sau của 23 là 24 Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán

- Số liền sau của 84 là 83 Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán

- Số liền sau của 79 là 70 Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán

- Số liền sau của 98 là 99 Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán

- Số liền sau của 99 là 100 Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán

Bài 4 (2đ): An có 19 quả táo, An cho em 7 quả. Hỏi An còn bao nhiêu quả táo ?

………………………………………..………………………………………..………………………………………..

………………………………………..………………………………………..………………………………………..

………………………………………..………………………………………..………………………………………..

………………………………………..………………………………………..………………………………………..

………………………………………..………………………………………..………………………………………..

Bài 5 (1đ) : Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng ?

Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán

Tin tức khác