Lịch thi học kì I năm học 2018 - 2019

23.12.2018169 đã xem
Sở Giáo dục và Đào tạo : Ra đề kiểm tra học kì I cho học sinh lớp 9 các môn : Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

1. Môn kiểm tra và thời gian làm bài :

* Sở Giáo dục và Đào tạo : Ra đề kiểm tra học kì I cho học sinh lớp 9 các môn : Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

* Phòng Giáo dục và Đào tạo : Ra đề kiểm tra chất lượng học kì I cho học sinh lớp 6; 7; 8; 9 với các môn như sau :

Lớp 6 : Ngữ văn - Vật lí  - Toán - Tiếng Anh

Lớp 7 : Ngữ văn - Sinh học - Toán - Tiếng Anh

Lớp 8 : Ngữ văn - Hóa học - Toán - Tiếng Anh 

Lớp 9 : Vật lí - Lịch sử.

* Thời gian làm bài các môn : Toán, Ngữ văn lớp 6; 7 : 90 phút; Toán, Ngữ văn lớp 8; 9 : 120 phút; các môn còn lại : 60 phút ( riêng môn Tiếng Anh 9 : 45 phút ).

2. Lịch cụ thể

Ngày

Buổi

Môn

Thời gian làm bài

Thời gian giao đề

Bắt đầu tính giờ làm bài

26/12/2018

Sáng

Lịch sử 9

Vật lí 9

60’

60’

7h15’

8h45’

7h20’

8h50’

Chiều

Ngữ văn 6 - Ngữ văn 7

Vật lí 6 -  Tiếng Anh  7

90’

60’

13h 30’

15h 25’

13h 35’

15h 30’

27/12/2018

Sáng

Toán 8

Tiếng Anh 8

120’

60’

7h 15’

9h 45’

7h 20’

9h 50’

Chiều

Toán 6 - Toán 7

Tiếng Anh 6 -  Sinh học 7

90’

60’

13h 30’

15h 25’

13h 35’

15h 30’

28/12/2018

Sáng

Ngữ văn 9

Tiếng Anh 9

120’

45’

7h10’

9h55’

7h15’

10h00’

Chiều

Toán 9

120’

13h40’

13h45’

29/12/2018

Sáng

Ngữ văn 8

Hóa học 8

120’

60’

7h 15’

9h 45’

7h 20’

9h 50’

Chiều

 

Tin tức khác