Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm

09.11.2019 10:213210 đã xem

Thực hiện kế hoạch năm học 2019 – 2020. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp tập huấn “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” cho tất cả hiệu trưởng trường mầm non các huyện/thành phố trên toàn tỉnh Lâm Đồng. Lớp tập huấn được tổ chức tại thành phố Bảo Lộc, từ ngày 07 tháng 11 đến ngày 08 tháng 11 năm 2019. Nội dung bồi dưỡng bao gồm:

- Triển khai kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện chuyên đề: “xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”;

- Xây dựng trường mầm non hạnh phúc.

Nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng chuyên môn và đổi mới hình thức tập huấn, lớp học được tổ chức dưới hình thức trao đổi, học tập qua hoạt động nhóm, rèn luyện kỷ năng quản lý qua các trò chơi, hoạt động trao đổi thông tin, cùng nhau xử lý theo nhiều góc độ, tình huống khác nhau giúp người học có nhiều kinh nghiệm trong ứng xử, tạo môi trường học tập, giao lưu vui vẻ. Một môi trường thân thiện trong một lớp học tràn đầy hạnh phúc.

Phòng Giáo dục Mầm non – Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng

Một số hình ảnh:

Tin tức khác