Về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 đối với phỏng vấn vào vị trí nhân viên các đơn vị trực thuộc và thực hành giảng dạy đối với vị trí tuyển dụng vào Trường Khiếm thính Lâm Đồng

18.04.2019 15:352029 đã xem

THÔNG BÁO SỐ 6

Về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 đối với phỏng vấn
vào vị trí nhân viên các đơn vị trực thuộc và thực hành giảng dạy đối với vị trí tuyển dụng vào Trường Khiếm thính Lâm Đồng

 

Thực hiện Kế hoạch số 2465/KH-SGDĐT ngày 24/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2018 – 2019,

Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng thông báo triệu tập các thí sinh tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức để bốc thăm bài thực hành giảng dạy đối với vị trí tuyển dụng vào trường Khiếm thính Lâm Đồng và phỏng vấn đối với vị trí nhân viên tuyển dụng vào các đơn vị trực thuộc như sau:

- Thời gian tập trung bốc thăm và học tập quy chế: Lúc 14h00 ngày 22/4/2019 tại Trường Khiếm thính Lâm Đồng số 03 Đường Pasteur, TP Đà Lạt.

- Thời gian sát hạch:

+ Đối với thực hành giảng dạy vào Trường Khiếm thính Lâm Đồng: Ngày 23/4/2019 theo lịch bốc thăm tiết dạy.

+ Đối với phỏng vấn: Bắt đầu lúc 8h00 ngày 23/4/2019 tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo, Tầng 9, Trung tâm Hành chính tỉnh, số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt.

- Danh sách thí sinh kèm theo thông báo này.

Lưu ý: Nếu các thí sinh không đến làm thủ tục tham dự vòng 2 vào lúc 14h00 ngày 22/4/2019 tại Trường Khiếm thính Lâm Đồng, xem như không tham dự sát hạch vòng 2 theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng thông báo đến các thí sinh và yêu cầu thực hiện đúng nội dung của thông báo./.

Xem chi tiết thông báo và danh sách thí sau tại đây

thong bao so 6 _636912038427980237.pdf

 

 

 

Tin tức khác