v/v đính chính nội dung Công văn số 1316/SGDĐT-VP ngày 12/7/2019 về việc thực hiện khung thời gian NH 2019 - 2020

16.07.2019 08:12467 đã xem

Ngày 12/7/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 1316/SGDĐT-VP về việc thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2019 – 2020 tại mục 6 có ghi:

“Đối với các trường học, trung tâm GDTX – GDNN được nghỉ Tết âm lịch từ ngày 26/01 đến hết ngày 01/02/2020 (tức là từ ngày 26 tháng chạp Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 8 Tết Canh Tý)”.

Do sơ suất trong khâu rà soát văn bản, Sở Giáo dục và Đào tạo đính chính như sau:

“Đối với các trường học, trung tâm GDTX – GDNN được nghỉ Tết âm lịch từ ngày 20/01/2020 đến hết ngày 01/02/2020 (tức là từ ngày 26 tháng chạp Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 8 Tết Canh Tý)”./.

1316_636990345769411767.pdf

1344_636990345769411767.pdf

 

 

Tin tức khác