Trường THPT Gia Viễn, sôi nổi trong các hoạt động “tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”

12.04.2019 08:12146 đã xem

Thực hiện Công văn số 1165/SGDĐT–GDTX ngày 04/9/2018 của Sở GD&ĐT Lâm Đồng về tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018. Trường THPT Gia Viễn đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng, tuyên truyền trong cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh toàn trường về mục đích, ý nghĩa của việc học tập suốt đời và vai trò của việc học tập suốt đời đối với sự phát triển của xã hội.
        Các hoạt động diễn ra từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018, gồm; Tổ chức lễ phát động, tuyên truyền trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh toàn trường về Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời; Tổ chức thao giảng, đổi mới phương pháp dạy học; Tổ chức hoạt động thư viện thân thiện, trưng bày sách ngoài sân trường, kêu gọi học sinh đến tìm hiểu, đọc sách; luân phiên sách về kệ sách các lớp; Treo băng rôn “trường học vĩ đại nhất chính là sách vở”

Trường THPT Gia Viễn

 Một số hình ảnh của các hoạt động.

 

  http://www.thptgiavien.edu.vn/uploads/news/2018_10/img_1864.jpg
Giáo viên, nhân viên và học sinh đọc sách trong hoạt động trưng bày sách ngoài trời cuả thư viện
http://www.thptgiavien.edu.vn/uploads/news/2018_10/img_1862.jpg

Giáo viên và học sinh thảo luận tại thư viện
http://www.thptgiavien.edu.vn/uploads/news/2018_10/img_1868.jpg

Thao giảng hưởng ứng đổi mới phương pháp dạy và học trong Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời

http://www.thptgiavien.edu.vn/uploads/news/2018_10/img_1876.jpg 

Giáo viên và học sinh trong tiết thao giảng

 http://www.thptgiavien.edu.vn/uploads/news/2018_10/img_1878.jpg

Học sinh tích cực thảo luận, nghiên cứu bài học

Tin tức khác