Trường THPT Bùi Thị Xuân tô chức tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

04.10.2019 08:08587 đã xem

      Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27 ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành giáo dục. Ngày 30/9/2019, Trường THPT Bùi Thị Xuân tổ chức hoạt động GDNGLL tháng 10 với các nội dung: Tuyên truyền hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; ý nghĩa ngày Bác Hồ gởi thư lần cuối cho ngành giáo dục, kỉ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người và hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời trong toàn trường với các nội dung và hình thức phong phú.

 

      Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sự kết tinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hoá của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và Nhân dân. Học tập và làm theo tấm gương của Người không chỉ là niềm vinh dự và tự hào, mà còn trở thành nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên đối với mỗi chúng ta. Việc “học tập” tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người phải xuất phát từ tinh thần tự giác, bắt đầu từ những điều đơn giản, gần gũi nhất, từ đó “làm theo” Người, bằng hành động cụ thể, thường xuyên, qua những việc làm thiết thực trong đời sống cũng như linh hoạt, sáng tạo cả về hình thức, phương pháp và nội dung học tập. Trên tinh thần đó, để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05, đồng thời thiết thực chào mừng kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhà trường đã phát động trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường cuộc thi viết về “ Tấm gương Nhà giáo tâm huyết mẫu mực” theo công công văn 1713/GDĐT-CĐN hướng dẫn nhằm kịp thời động viên, biểu dương và nhân rộng gương điển hình tiên tiến, khơi dậy những giá trị nhân văn, phẩm chất tốt đẹp của Nhà giáo Việt Nam.

Cũng tại buổi ngoại khóa, nhà trường phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời, các hoạt động sẽ được diễn ra trong tháng 10/2019 nhằm đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao dân trí, tạo nguồn nhân lực, phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay. Một số chủ đề  của tuần lễ học tập suốt đời gồm: đọc sách và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại; tự học để phát triển năng lực và phẩm chất;  phát triển thói quen đọc sách để trở thành người học suốt đời; các hoạt động văn nghệ, khiêu vũ, dân vũ và các trò chơi được tập luyện và thực hiện trong tuần lễ “Toàn trường nói Tiếng Anh”… 

Các hoạt động của buổi sinh hoạt GDNGLL tháng 10 đã tạo được hưng thú và mang lại ý nghĩa thiết thực cho tất cả học sinh cũng như đội ngũ giáo viên, nhân viên trong toàn trường.

Trường THPT Bùi Thị Xuân

 

Tin tức khác