Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh dành cho giáo viên tiểu học, năm học 2020-2021

10.03.2021 10:44577 đã xem

        Căn cứ  Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ GDĐT Ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông, triển khai Kế hoạch số 1901/KH-SGDĐT ngày 19/10/2020 của Sở GDĐT ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, năm học 2020-2021, từ ngày 15/3 đến ngày 20/3/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh dành cho giáo viên tiểu học, năm học 2020-2021.

        Theo danh sách đăng ký của Phòng GDDT, ban tổ chức Hội thi xét duyệt hồ sơ tổng số có 90 giáo viên thuộc 12 Phòng GDĐT và 02 giáo viên dạy học sinh chuyên biệt Trường Thiểu năng Hoa Phong Lan đủ tiêu chuẩn tham dự Hội thi. Theo hồ sơ đăng ký của giáo viên ở các lớp, các loại hình dạy học, các môn học, ban tổ chức đã bố trí 01 điểm thi tại huyện Đức Trọng và 04 điểm thi tại thành phố Đà Lạt.

        Tiển khai kế hoạch Hội thi ban tổ chức đã thành lập các tiểu ban, tổ chức các cuộc họp triển khai kế hoạch, nội dung, xây dựng lịch bốc thăm dành cho giáo viên, thông báo thời gian bốc thăm, thời gian thi đối với từng giáo viên, thời gian bốc thăm của giáo viên bắt đầu từ ngày 12/3/2021, thời gian thi bắt đầu từ ngày 15/3/2021 và kết thúc ngày 19/3/2021.

        Nội dung mới của Hội thi dành cho giáo viên Mầm non và giáo viên phổ thông theo Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ GDĐT là mỗi giáo viên dự thi có 02 nội dung, nội dung thứ nhất thực hành dạy 01 tiết theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi, nội dung thứ hai trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc. Mỗi nội dung thi của giáo viên được ban tổ chức phân công 03 giám khảo chấm độc lập, đánh giá tiết dạy.

        Theo kế hoạch và nội dung Hội thi, thời gian tổng kết, trao giấy chứng nhận dự tính tổ chức ngày 20/3/2021.

 

Phòng GDTH Sở GDĐT

Một số hình ảnh hoạt động học tập của học sinh tiểu học

 

Tin tức khác