Thông báo tuyển sinh đại học theo đặt hàng của tỉnh năm 2021, lần 2

28.09.2021 17:101232 đã xem

Đính kèm Thông báo số1722/TB-SGDĐT: sgddt-thongbaodathang_637684458910657806.pdf

Phiếu đăng ký Xét tuyển đại học ngành bác sỹ đa khoa theo đặt hàng của tỉnh: phieu dang ky xet tuyen_637684459007032733.docx

 

 

Tin tức khác