Thông báo tuyển sinh đại học theo đặt hàng của tỉnh năm 2021

20.07.2021 10:432337 đã xem

Đính kèm Công văn số 1267/SGDĐT-TB: 1267-tb tuyen sinh theo dat hang_637623747968817831.pd

Phiếu đăng ký xét tuyển đại học ngành bác sỹ đa khoa theo đặt hàng của tỉnh: phieu dang ky xet tuyen_637623747419478033.docx

 

 

Tin tức khác