Thông báo số 4: Danh sách đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức vào các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GDĐT NH 2018-2019

04.04.2019 21:252427 đã xem

Thông báo số 4: Danh sách đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức vào các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GDĐT NH 2018-2019

thong bao so 4 ve viec thong bao danh sach du dieu kien thi tuyen vien chuc_636900100342610067.pdf

danh sach thi sinh du dieu kien du xet tuyen_636900100342610067.pdf

 

Tin tức khác