Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển đặc cách vào các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2018 - 2019

17.04.2019 09:454140 đã xem

THÔNG BÁO

Kết quả tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển đặc cách
vào các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2018 - 2019

 

 

Căn cứ Công văn số 1932/UBND-TKCT ngày 08/4/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển đặc cách, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng thông báo kết quả tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển đặc cách vào các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2018 - 2019 như sau:

1. Kết quả tuyển dụng

   

 

  • Có 132 thí sinh trúng tuyển (danh sách kèm theo).
  • Có 13 thí sinh không đạt, 01 thí sinh vắng thi (danh sách kèm theo).

2. Thủ tục hoàn thiện hồ sơ để ban hành quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương

- Các thí sinh trúng tuyển bổ sung quyết định nâng lương gần nhất, quyết định chấm dứt hợp đồng (nếu có).

- Thời gian: Trước ngày 20/4/2019.

- Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo, tầng 9, số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt.

Đề nghị các đơn vị và các thí sinh trúng tuyển thực hiện yêu cầu nội dung của thông báo./.

 

2019 thong bao ket qua trung tuyen xet dac cach vien chuc_636910911586795121.pdf

 

Tin tức khác