Thông báo kết quả kỳ tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển đặc cách năm 2018

09.01.2019 19:06240 đã xem
Căn cứ kết quả đợt xét tuyển đặc cách viên chức ngày 05/01/2019, Hội đồng tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển đặc cách thông báo điểm sát hạch của 146 thí sinh như sau:

THÔNG BÁO

Kết quả kỳ tuyển dụng viên chức theo hình thức

xét tuyển đặc cách năm 2018

 Căn cứ Kế hoạch kèm theo Thông báo số 2356/TB-SGDĐT ngày 10/12/2018  của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển đặc cách năm 2018;

Căn cứ kết quả đợt xét tuyển đặc cách viên chức ngày 05/01/2019, Hội đồng tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển đặc cách thông báo điểm sát hạch của 146 thí sinh (có danh sách kèm theo).

Hội đồng tuyển dụng viên chức sẽ trình kết quả để UBND tỉnh phê duyệt. Sau khi có danh sách trúng tuyển, Hội đồng sẽ thông báo để thí sinh được biết.

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC


Danh sách kết quả kèm theo

 

Tin tức khác