Tập huấn Bồi dưỡng thường xuyên cho các cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm học 2020 – 2021

27.08.2020 07:467176 đã xem

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021. Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng tổ chức lớp Tập huấn Bồi dưỡng thường xuyên cho các cán bộ quản lý và giáo viên mầm non cốt cán của tỉnh Lâm Đồng.

Đợt tập huấn tổ chức 2 ngày, từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 8 năm 2020 tại trường mầm non Anh Đào thành phố Đà Lạt.

Nội dung chương trình tập huấn cụ thể như sau:

- Bồi dưỡng cảm xúc tích cực cho giáo viên mầm non trong chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non;

  - Hỗ trợ cha mẹ chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi vào lớp Một;

  - Tổ chức hoạt động phát triển vận động cho trẻ mầm non phù hợp với bối cảnh địa phương;

  - Tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non phù hợp với bối cảnh địa phương;

- Vai trò của dinh dưỡng và nguyên tắc chế độ dinh dưỡng hợp lý trong phòng dịch bệnh cho trẻ mầm non;

- Xây dựng cộng đồng học tập trong cơ sở giáo dục mầm non;

- Hướng dẫn phát triển chương trình giáo dục nhà trường trong các CSGDMN;

- Tổ chức giáo dục phát triển tình cảm, kỷ năng xã hội phù hợp với bối cảnh địa phương;

- Tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ phù hợp với bối cảnh địa phương;

- Nâng cao chất lượng quản lý bán trú ở trường mầm non.

Tập huấn nhằm nâng cao năng lực quản lý, lãnh đạo trường mầm non. Giúp cho CBQL – GVMN tiếp cận với cách tư duy mới, chủ động, sáng tạo trong công tác, là cơ hội giúp cho các cán bộ quản lý và giáo viên mầm non cốt cán của tỉnh Lâm Đồng giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau và cập nhật kiến thức mới nhằm nâng cao chất lượng quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non. Tạo động lực, tinh thần hứng khởi, vui tươi sáng tạo, cảm xúc tích cực. Chuẩn bị cho một năm học mới tràn đầy niềm tin và gặt hái được nhiều thành công, nhiều thắng lợi.

Phòng Giáo dục Mầm non – Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng

 

Hình ảnh minh họa

Tin tức khác