Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng tổng kết Cuộc thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật cho học sinh năm học  2021 – 2022

06.01.2022 07:53146 đã xem

     Nhằm tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật cho học sinh năm học  2021 – 2022.

     Cuộc thi được tổ chức dành cho đối tượng học sinh lớp 8, 9 tại các trường có cấp trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Hình thức thi viết, nội dung tìm hiểu kiến thức pháp luật về: Luật An ninh mạng 2018; Luật Phòng, chống ma túy 2000; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy 2008; Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Luật Giáo dục 2019; Luật Hôn nhân và gia đình 2014; Luật Trẻ em 2016.

     Kết quả của cuộc thi có tổng số 12/12 phòng giáo dục và đào tạo tham gia với 12849 bài dự thi. Ban Tổ chức đã trao 12 giải tập thể gồm 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 05 giải Ba, 04 giải Khuyến khích và 46 giải cá nhân gồm 01 giải Nhất, 05 giải Nhì, 10 giải Ba, 30 giải Khuyến khích.

     Cuộc thi được tổ chức chu đáo, chặt chẽ, khách quan, có chất lượng. Cuộc thi đã tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh trong các nhà trường; cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp lý, xây dựng hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; giảm thiểu hành vi vi phạm pháp luật và các hành vi lệch chuẩn xã hội của thanh thiếu niên. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ sở giáo dục thông qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; gắn kết chặt chẽ giữa giáo dục pháp luật với giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, kỹ năng sống, giáo dục gia đình với nhà trường và xã hội để hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện.

 

                    Họp Ban Tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật cho học sinh năm học 2021 – 2022

Phòng Giáo dục Trung học Sở GDĐT

 

 

 

 

Tin tức khác