Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng tổ chức tập huấn bồi dưỡng giáo dục lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho giáo viên giảng dạy môn Lịch sử cấp THCS và THPT

22.11.2019 11:14673 đã xem

Sáng ngày 22/11/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn bồi dưỡng giáo dục lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 dành cho giáo viên giảng dạy môn Lịch sử cấp THCS và THPT.

Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 22/11 đến 23/11/2019. Cấp THPT được tổ chức tại Trường THPT chuyên Thăng Long – Đà Lạt, cấp THCS tại tổ chức tại Trường THCS-THPT Tây Sơn – Đà Lạt.

Mục tiêu của đợt tập huấn là nâng cao nhận thức và năng lực cho giáo viên, cán bộ quản lý trường phổ thông về giáo dục lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo đó, nội dung chương trình bồi dưỡng chú trọng việc hướng dẫn phát triển nội dung dạy học, đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá môn Lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng phát triển năng lực của học sinh, đồng thời hướng dẫn giáo viên thực hiện chương trình môn Lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Qua đợt tập huấn này, các thầy cô giáo và cán bộ quản lý giáo dục sẽ được nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giáo dục lịch sử cũng như việc đổi mới phương pháp dạy học môn học. Các thầy cô, cán bộ quản lý giáo dục tham dự tập huấn sẽ là những hạt nhân lan tỏa tinh thần đổi mới và nhân rộng các phương pháp dạy học tích cực để từ đó nâng cao chất lượng giáo dục môn Lịch sử.

Phòng Giáo dục Trung học Sở GDĐT

* Một số hình ảnh tại lớp bồi dưỡng

Ông Trần Đức Lợi, Phó Giám đốc Sở GDĐT khai mạc Lớp bồi dưỡng cấp THPT tại Trường THPT Chuyên Thăng Long

Ông Nguyễn Quốc Túy, Trưởng phòng Giáo dục Trung học Sở GDĐT khai mạc Lớp bồi dưỡng cấp THCS tại Trường THCS&THPT Tây Sơn

Tin tức khác