Sở GDĐT Lâm Đồng tổ chức tập huấn “Lập kế hoạch chiến lược phát triển trường tiểu học”

02.03.2019 14:37675 đã xem
Căn cứ Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT Ban hành CTGDPT mới; Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định KĐCL và công nhận trường chuẩn quốc gia. Công văn số 344/BGDĐT-GDTrH ngày 24/01/2019 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn triển khai Chương trình GDPT mới; Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ công tác năm học 2018-2019 của Bộ GDĐT

Căn cứ Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT Ban hành CTGDPT mới; Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định KĐCL và công nhận trường chuẩn quốc gia. Công văn số 344/BGDĐT-GDTrH ngày 24/01/2019 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn triển khai Chương trình GDPT mới; Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ công tác năm học 2018-2019 của Bộ GDĐT,
Ngày 22/2/2019, tại Trường CĐSP Đà Lạt, Sở GDĐT tổ chức Triển khai một số nội dung chuẩn bị thực hiện CT GDPT mới đối với cấp tiểu học và góp ý các văn bản đối với chuẩn bị cho thực hiện chương trình mới và tập huấn Lập kế hoạch chiến lược phát triển trường tiểu học, đồng thời  triển khai một số nội dung chuẩn bị thực hiện CT GDPT mới đối với cấp tiểu học đến các đồng chí là Trưởng phòng, Phó phòng GDĐT, chuyên viên phụ trách GDTH các huyện, thành phố; giảng viên Khoa Mầm non - Tiểu học trường CĐSP Đà Lạt, cùng 251 Hiệu trưởng của các trường tiểu học trên toàn tỉnh Lâm Đồng
 Đến dự và chỉ đạo nội dung tập huấn, về phía Bộ GDĐT có Tiến sĩ Thái Văn Tài - Quyền Vụ trưởng - Vụ GDTH cùng đoàn công tác Vụ GDTH Bộ GDĐT; về phía Sở GDĐT có Ông Trần Đức Lợi – Phó giám đốc Sở GD và Đào tạo cùng phòng GDTH Sở GDĐT Lâm Đồng.

Phòng tiểu học Sở GDĐT
*Một số hình ảnh tại buổi tập huấn
 
Tiến sĩ Thái Văn Tài - Quyền Vụ trưởng - Vụ GDTH
 Triển khai một số nội dung chuẩn bị thực hiện CT GDPT mới đối với cấp tiểu học

  

Một số hình ảnh lớp tập huấn

Tin tức khác