Quyết định số 2542/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc công nhận sáng kiến mang lại hiệu quả áp dụng và có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh đợt II năm 2018

10.12.2018 00:001735 đã xem
Quyết định số 2542/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc công nhận sáng kiến mang lại hiệu quả áp dụng và có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh đợt II năm 2018 (chi tiết quyết định và danh sách các sáng kiến file mềm đính kèm).
Quyết định số 2542/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc công nhận sáng kiến mang lại hiệu quả áp dụng và có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh đợt II năm 2018 (chi tiết quyết định và danh sách các sáng kiến file mềm đính kèm)
QD 2542 SANG KIEN CAP TINH 2018_2.pdf
SKKN CẤP TỈNH ĐỢT 2 -2018.rar

Tin tức khác