Lập kế hoạch tuyên tuyền phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV

13.03.2019 09:5347 đã xem
Lập kế hoạch tuyên tuyền phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV

V/v Lập kế hoạch tuyên tuyền phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV

cac nghi quyet ky thu 6 qh 14_636885022670250940.rar

 

Tin tức khác