Hội thi Giáo viên Mầm non dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2017 - 2018

29.10.2018 10:56471 đã xem
Căn cứ Thông tư số 49/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non; Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 về giáo dục Mầm non, Sở GDĐT Lâm Đồng tổ chức Hội thi Giáo viên Mầm non dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2017-2018.

 

Căn cứ Thông tư số 49/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non; Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 về giáo dục Mầm non, Sở GDĐT Lâm Đồng tổ chức Hội thi Giáo viên Mầm non dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2017-2018. 
Thông qua hội thi nhằm: Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc, giáo dục trẻ; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học, thực hiện chương trình giáo dục mầm non; góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua trong trường học, khuyến khích động viên, tạo cơ hội để giáo viên tự học và sáng tạo; tuyên dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi địa phương và toàn ngành; hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục; là cơ sở để tuyển chọn giáo viên mầm non tham dự Liên hoan giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non toàn quốc do Bộ GDĐT tạo tổ chức.

Nội dung thi gồm hai phần: Thi năng lực và thi thực hành.

Phần thi Năng lực: Kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ em, nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục mầm non, những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của cấp học mầm non và của ngành.

Phần thi Thực hành: Giáo viên thực hành hai hoạt động chơi - tập (đối với giáo viên Nhà trẻ), thực hành hai hoạt động học (đối với giáo viên Mẫu giáo)  trong đó có một hoạt động chơi - tập (đối với giáo viên Nhà trẻ) một hoạt động học (đối với giáo viên Mẫu giáo), do giáo viên tự chọn và một hoạt động giáo dục do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm.  

Qua tuyển chọn từ hội thi cấp huyện, thành phố, có 91 giáo viên Mầm non đủ điều kiện dự hội thi cấp tỉnh.

Hội thi được tổ chức từ ngày 27.3 đến ngày 7.4.2018.

Tin tức khác