HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

09.05.2023 10:30664 đã xem

Nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến đông đảo cán bộ giáo viên, đoàn viên công đoàn, đoàn viên, thanh niên học sinh trên địa bàn huyện Di Linh về các nội dung: tình hình biển đảo Việt Nam; Luật an ninh mạng, định hướng sử dụng Internet hiệu quả. Sáng ngày 08/05/2023, Công đoàn phối hợp với Huyện đoàn Di LinhBan Tuyên Giáo Huyện ủy – Công an huyện – Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao tỉnh Lâm Đồng và trường THPT Nguyễn Huệ tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho toàn thể giáo viên và học sinh.

Đồng chí Phạm Thành Đồng - Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy thông tin một số nội dung trọng tâm về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường về tầm quan trọng của biển, đảo và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, đồng chí Võ Lê Thanh Lâm Bí thư Chi đoàn Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao tỉnh Lâm Đồng cũng tuyên truyền về Luật an ninh mạng, định hướng sử dụng Internet hiệu quả, nhằm giúp CB GV, CNV, đoàn viên công đoàn và các em học sinh nâng cao nhận thức trong việc sử dụng mạng Internet một cách văn minh, chọn lọc, có hiệu quả; cảnh giác những điều tiêu cực, xấu, độc hại trên mạng xã hội qua đó góp phần tích cực trong xây dựng văn hoá học đường.

Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023 với các chuyên đề “Tuyên truyền chủ quyền biển đảo ­­- Phòng chống ma túy – Luật an ninh mạng, định hướng sử dụng Internet hiệu quả” nhằm nâng cao nhận thức về chủ quyền biển đảo, bồi đắp tinh thần yêu nước, yêu biển, đảo cho đội ngũ GV, học sinh toàn trường. Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Một số hình ảnh của Hội nghịCông đoàn cơ sở Trường THPT Nguyễn Huệ

Tin tức khác