Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn trường học năm học 2018 – 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác Đoàn – Đội trường học năm học 2019 – 2019

18.08.2019 15:57328 đã xem

Thực hiện Chương trình phối hợp số 1835/CTPH-SGDĐT-TĐ ngày 28/9/2018 giữa Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng với Tỉnh đoàn Lâm Đồng. Ngày 18/8/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Tỉnh Đoàn Lâm Đồng long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Đội trường học năm học 2018 - 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác Đoàn - Đội trường học năm học 2019 - 2020.

Đến dự và đồng chủ trì Hội nghị tổng kết có ông Trần Đức Lợi - Phó Giám đốc Sở GDĐT,  bà Trần Thị Chúc Quỳnh - TUV, Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng và ông Hồ Ngọc Phong Hải - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng.

Về dự Hội nghị tổng kết còn có hơn 200 đại biểu là Bí thư Đoàn của 57 trường THPT và giáo viên làm Tổng phụ trách Đội thuộc 12 Phòng Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Hội nghị tổng kết đã báo cáo kết quả đạt được về thực hiện công tác Đoàn - Đội trường học năm học 2018 - 2019 theo Chương trình phối hợp số 1835/CTPH-SGDĐT-TĐ ngày 28/9/2018; đồng thời thảo luận cho ý kiến về Dự thảo Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2019-2020, chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi trường học năm học 2019-2020.

Tại Hội nghị tổng kết, đã có một số ý kiến của đại biểu tham dự và đã được 02 ngành trao đổi và giải thích hợp lý cho các đại biểu.

Cũng tại Hội nghị tổng kết, Tỉnh đoàn Lâm Đồng trao tặng giấy khen cho 194/419 Liên đội mạnh cấp tỉnh, 10 tập thể và 17 cá nhân thuộc đơn vị trường THPT có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn trường học. 

Phòng Chính trị tư tưởng Sở GDĐT

* Một số hình ảnh tại Hội nghị

Thực hiện Chương trình phối hợp số 1835/CTPH-SGDĐT-TĐ ngày 28/9/2018 giữa Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng với Tỉnh đoàn Lâm Đồng. Ngày 18/8/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Tỉnh Đoàn Lâm Đồng long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Đội trường học năm học 2018 - 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác Đoàn - Đội trường học năm học 2019 - 2020.

Đến dự và đồng chủ trì Hội nghị tổng kết có ông Trần Đức Lợi - Phó Giám đốc Sở GDĐT,  bà Trần Thị Chúc Quỳnh - TUV, Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng và ông Hồ Ngọc Phong Hải - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng.

Về dự Hội nghị tổng kết còn có hơn 200 đại biểu là Bí thư Đoàn của 57 trường THPT và giáo viên làm Tổng phụ trách Đội thuộc 12 Phòng Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Hội nghị tổng kết đã báo cáo kết quả đạt được về thực hiện công tác Đoàn - Đội trường học năm học 2018 - 2019 theo Chương trình phối hợp số 1835/CTPH-SGDĐT-TĐ ngày 28/9/2018; đồng thời thảo luận cho ý kiến về Dự thảo Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2019-2020, chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi trường học năm học 2019-2020.

Tại Hội nghị tổng kết, đã có một số ý kiến của đại biểu tham dự và đã được 02 ngành trao đổi và giải thích hợp lý cho các đại biểu.

Cũng tại Hội nghị tổng kết, Tỉnh đoàn Lâm Đồng trao tặng giấy khen cho 194/419 Liên đội mạnh cấp tỉnh, 10 tập thể và 17 cá nhân thuộc đơn vị trường THPT có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn trường học. 

Phòng Chính trị tư tưởng Sở GDĐT

 

Ông Trần Đức Lợi, gợi ý nội dung thảo luận và giải đáp thắc mắc của đại biểu liên quan đến ngành Giáo dục

Tin tức khác