Hội nghị tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 244/QCPH-SGDĐT-CAT ngày 01/02/2016 giữa Công an tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc

27.04.2021 13:501031 đã xem

          Sáng ngày 27/4/2021 Phòng GDĐT thành phố Bảo Lộc phối hợp với Công an thành phố Bảo Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 244/QCPH-SGDĐT-CAT ngày 01/02/2016 giữa Công an tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc.
           Trong 5 năm qua, hai đơn vị đã tập trung chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc QCPH số 244 đến cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh, sinh viên toàn thành phố nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật trong lĩnh vực GDĐT. Phòng GDĐT Bảo Lộc đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trương học tại địa phương thời gian qua. Thường xuyên tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Phối hợp triển khai nhiều nội dung công việc trong và ngoài quy chế đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thực tiễn công tác an ninh trật tự trên lĩnh vực giáo dục tại địa phương. Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm cho các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục tại địa phương
góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong việc chấp hành pháp luật.
             Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Công an thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với các trường học trên địa bàn thực hiện tốt nội dung QCPH số 244/QCPH-SGĐT- CAT, cụ thể hoá bởi QCPH số 89/QCPH-PGĐT-CAT về việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vì phạm pháp luật khác trong ngành GD-ĐT thành phố Bảo Lộc, đặc biệt đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh trên môi trưởng mạng trong học sinh, sinh viên tại địa phương.
             Tại hội nghị, UBND thành phố Bảo Lộc đã trao tặng Giấy khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện QCPH số 244/QCPH-SGDDT-CAT giai đoạn 2016 – 2020.

Phòng CTTT Sở GDĐT

Một số hình ảnh:


 

Tin tức khác