Giáo dục Tiểu học Lâm Đồng sẵn sàng cho năm học mới

04.09.2020 14:26271 đã xem

Triển khai Công văn số 2058/BGDĐT- GDTH ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Bộ GDĐT về việc thực hiện bồi dưỡng giáo viên và cung ứng sách giáo khoa lớp 1; ngày 18/6/2020 Sở GDĐT đã ban hành văn bản số 1058/SGDĐT-GDTH hướng dẫn Phòng GDĐT các huyện, thành phố phối hợp Công ty sách thiết bị trường học Lâm Đồng tổ chức cung ứng sách giáo khoa các khối lớp, trong đó có sách giáo khoa lớp 1 Chương trình GDPT 2018 tới tất cả các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh.  

Năm học 2020-2021 Lâm Đồng có 246 trường tiểu học và 17 trường phổ thông có lớp tiểu học với 26.926 học sinh lớp 1 được biên chế thành 867 lớp. Kết quả lựa chọn sách tại các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Lâm Hà, Đam Rông, Đức Trọng, Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai và Cát Tiên lựa chọn bộ sách số 1 có tên gọi “Kết nối tri thức với cuộc sống” tổng số có 181 trường tiểu học và 15 trường phổ thông có lớp tiểu học với số lượng 18.994 học sinh lớp 1. Đối với thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và huyện Đạ Tẻh có 66 trường tiểu học và 02 trường phổ thông có lớp tiểu học lựa chọn bộ sách số 2 có tên gọi “Chân trời sáng tạo” số lượng 7.932 học sinh lớp 1.

 Tính đến thời điểm ngày 15/8/2020, tất cả học sinh lớp 1 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã được cung ứng đầy đủ SGK lớp 1; số lượng, chất lượng sách đáp ứng nhu cầu của cha mẹ học sinh, các bộ sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt và được các cơ sở giáo dục tiểu học lựa chọn.

Chuẩn bị khai giảng năm học 2020-2021, các điều kiện tổ chức triển khai đối với lớp 1 như đội ngũ CBQL và giáo viên đã được bồi dưỡng đạt tỉ lệ 100%, hệ thống cơ sở vật chất phòng học đảm bảo, tài liệu sách giáo khoa đã được cung ứng đảm bảo cho triển khai nhiệm vụ năm học đạt kết quả.

Phòng GDTH Sở GDĐT

 

Tin tức khác