Đại hội Chi bộ Thanh tra- Công đoàn Ngành lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2025

10.06.2022 17:46728 đã xem

Chiều ngày 10/6/2022, tại hội trường Sở GDĐT, Chi bộ Thanh tra- Công đoàn Ngành đã khai mạc Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2025; thành phần đảng viên chi bộ triệu tập tham dự Đại hội có 6/6 đồng chí đảng viên chính thức.

Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Trần Đức Lợi, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, các đồng chí là Bí thư, Phó bi thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở.

Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022 để khẳng định những ưu điểm, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo. Đại hội đã tập trung thảo luận, thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2022-2025 và thông qua các chỉ tiêu phấn đấu của nhiệm kỳ mới

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trần Đức Lợi Phó Bí thư Đảng ủy Phó Giám đốc Sở GDĐT biểu dương thành tích đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp và một số nội dung trọng tâm để Chi bộ tiếp thu và cụ thể thành các nội dung, nghị quyết cụ thể hóa trong chương trình toàn khóa nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại hội đã lựa chọn bầu đồng chí Lê Thái Loan làm Bí thư chi bộ và đồng chí Ngô Văn Sơn làm Phó bí thư chi bộ Thanh tra và Công đoàn Ngành nhiệm kỳ 2022-2025.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Thanh tra & Công đoàn Ngành nhiệm kỳ 2022-2025 đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng phát huy trí tuệ tập thể, tận dụng thời cơ, khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội chi bộ đề ra, góp phần xây dựng Chi bộ hoàn thành các nhiệm vụ và mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Một số hình ảnh của Đại hội

Đồng chí Trần Đức Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở GDĐT phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Lê Thái Loan, Bí thư chi bộ và đồng chí Ngô Văn Sơn, Phó bí thư  ra mắt Đại hội

 

Chi bộ Thanh tra- Công đoàn Ngành

Tin tức khác