Chuyên đề “Nâng cao năng lực Lập Kế hoạch giáo dục cá nhân cho giáo viên dạy học sinh khuyết tật hòa nhập"

27.10.2022 15:201926 đã xem

      Nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2022-2023, ngày 27 tháng 10 năm 2022, tại Trường Tiểu học Kim Đồng, huyện Di Linh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức chuyên đề “Nâng cao năng lực Lập Kế hoạch giáo dục cá nhân cho giáo viên dạy học sinh khuyết tật hòa nhập”. 

Giáo viên dạy chuyên đề

      Tham gia Chuyên đề có lãnh đạo và chuyên viên Phòng GDTH-GDMN Sở, Phòng GDĐT các huyện, thành phố, cán bộ quản lý và hơn 60 giáo viên đang dạy hòa nhập tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh.

     Tại Hội thảo chuyên đề, các đại biểu tham gia đã dự giờ tiết dạy minh họa môn Tự nhiên xã hội lớp 3 tại lớp có học sinh học hòa nhập; cùng trao đổi kinh nghiệm Lập Kế hoạch cá nhân cho giáo viên dạy học sinh khuyết tật hòa nhập.

Giáo viên dạy chuyên đề

     Ông Nguyễn Duy Hải-Trưởng phòng GDTH-GDMN Sở GDĐT đã trả lời, trao đổi, hướng dẫn, định hướng, thống nhất các nội dung về Lập Kế hoạch giáo dục cá nhân cho giáo viên dạy học sinh khuyết tật hòa nhập theo định hướng Chương trình giáo dục phổ thông 2018, các kỹ thuật đánh giá nhận xét học sinh, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và một số nội dung khác liên quan công tác chuyên môn đối với giáo dục hòa nhập cấp tiểu học.

Ông Nguyễn Duy Hải-Trưởng phòng GDTH-GDMN Sở GDĐT đã trả lời, trao đổi, hướng dẫn, định hướng, thống nhất các nội dung về Lập Kế hoạch

     Đây là dịp giúp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đang dạy học sinh khuyết tật hòa nhập các trường tiểu học học tập kinh nghiệm, chia sẻ các nội dung về phương pháp Lập Kế hoạch cá nhân cho giáo viên dạy học sinh khuyết tật hòa nhập, góp phần thực hiện thành công Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong thời gian tới, Sở GDĐT sẽ tiếp tục tổ chức cho các đơn vị trao đổi chuyên môn khuyết tật tại các trường chuyên biệt, kịp thời chia sẻ khó khăn trong triển khai Chương trình GDPT 2018 đối với học sinh khuyết tật học hoà nhập giúp các em hoà nhập xã hội ngày một tốt hơn, tạo điều kiện để học sinh khuyết tật có cơ hội phát triển tối đa năng lực cá nhân và tạo sự bình đẳng trong giáo dục.

Phòng GDTH-GDMN

Tin tức khác