Chi bộ Tổ chức hành chính tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

15.02.2023 16:05685 đã xem

     Chiều ngày 15/02/2023, tại Hội trường Sở GDĐT, Chi bộ Tổ chức hành chính tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 02 quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Thùy Trang và Bùi Thị Hà.

   Về dự buổi Lễ, có đồng chí Phạm Thị Hồng Hải - TUV, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở; đồng chí Trần Đức Lợi - Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở; đồng chí Ngô Văn Sơn – Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Nguyễn Tấn Hiệp – Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức hành chính; các đồng chí Đảng ủy viên, các đồng chí Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở GDĐT và các đảng viên, quần chúng ưu tú của Chi bộ Tổ chức hành chính.

Đồng chí Nguyễn Tấn Hiệp – Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức hành chính công bố Quyết định kết nạp đảng viên

         Tại buổi Lễ, thay mặt Đảng bộ sở GDĐT, đồng chí Phạm Thị Hồng Hải - TUV, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở phát biểu chúc mừng, đồng thời chỉ đạo Chi bộ Tổ chức hành chính tiếp tục theo dõi, giúp đỡ đảng viên mới để đồng chí Nguyễn Thị Thùy Trang và Bùi Thị Hà tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Hải - TUV, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở trao Quyết định cho đồng chí Bùi Thị Hà

Đồng chí Trần Đức Lợi - Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở trao Quyết định cho đồng chí Nguyễn Thị Thùy Trang

          Thay mặt Chi bộ Tổ chức hành chính đồng chí Nguyễn Tấn Hiệp -  Bí thư Chi bộ công bố Quyết định kết nạp, đồng thời phân công nhiệm vụ đối với đảng viên Nguyễn Thị Thùy Trang và Bùi Thị Hà.

Chi bộ Tổ chức hành chính

 

 

Tin tức khác