Bồi dưỡng đại trà Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho đội ngũ giáo viên Tiếng Anh cấp tiểu học

24.09.2021 14:13844 đã xem

       Từ ngày 23/9 đến ngày 24/9/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức bồi dưỡng đại trà Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho đội ngũ giáo viên Tiếng Anh cấp tiểu học, lớp bồi dưỡng tổ chức trực tuyến qua Office 365.

       Thành phần tham gia gồm cán bộ chuyên viên Phòng GDTH và GDMN Sở GDĐT, Chuyên viên Phòng GDĐT, giáo viên Tiếng Anh tại các trường tiểu học với 418 người tham gia.

       Nội dung bồi dưỡng giúp giáo viên nghiên cứu tìm hiểu Chương trình GDPT 2018; những đặc điểm, nguyên tắc, mục tiêu, các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực; nội dung giáo dục, phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả giáo dục đối môn tiếng Anh cấp tiểu học; nghiên cứu chia sẻ kế hoạch bài dạy môn tiếng Anh nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

       Qua 2 ngày tổ chức, với sự hỗ trợ chia sẻ của giáo viên cốt cán, đội ngũ giáo viên tiếng Anh được bồi dưỡng, nâng cao năng lực tổ chức dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá nhằm chuẩn bị cho triển khai dạy học bắt buộc từ lớp 3 năm học 2022—2023./.  

                                                        Phòng GDTH VÀ GDMN Sở Giáo dục và Đào tạo

Một số hình ảnh lớp tập huấn:

Ông Nguyễn Duy Hải – Trưởng phòng GDTH và GDMN khai mạc đợt tập huấn

Lớp học khởi động với Quizizz nội dung đo mức độ những hiểu biết ban đầu về CT GDPT 2018 của giáo viên dạy tiếng Anh

Lớp học khởi động với Quizizz nội dung đo mức độ những hiểu biết ban đầu về CT GDPT 2018 của giáo viên dạy tiếng Anh

Không gian các lớp học ảo trên Micrsoft Teams được giáo viên cốt cán trang trí đẹp mắt

Hoạt động của các lớp, chia nhóm thảo luận trên lớp học ảo Teams

Giáo viên các huyện, thành phố nộp bài sau mỗi nhiệm vụ trên lớp học ảo

Giáo viên các huyện, thành phố nộp bài sau mỗi nhiệm vụ trên lớp học ảo

Giáo viên các huyện, thành phố nộp bài sau mỗi nhiệm vụ trên lớp học ảo

Giáo viên chia sẻ, giải đáp thắc, thảo luận trên kênh riêng của từng lớp

Giáo viên chia sẻ, giải đáp thắc, thảo luận trên kênh riêng của từng lớp

 

 

 

Tin tức khác