Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến giữa Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia với 63 Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia cấp tỉnh, thành phố

14.05.2019 15:46600 đã xem

Sáng nay, ngày 14/3/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến về Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2019 giữa Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia với 63 Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia cấp tỉnh, thành phố.

 Chủ trì tại Điểm cầu của Bộ GDĐT là đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Bộ Trưởng Bộ GDĐT, Trưởng Ban Chỉ đạo cùng với đồng chí Nguyễn Hữu Độ - Thứ trưởng Bộ GDĐT, Phó trưởng Ban Thường trực về thi và đồng chí Lê Hải An - Thứ trưởng Bộ GDĐT, Phó trưởng Ban Thường trực về tuyển sinh.

Điểm cầu của Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia tỉnh Lâm Đồng đặt tại Phòng họp trực tuyến của Viettel Lâm Đồng – Số 77 Phan chu Trinh, Phường 9, thành phố Đà Lạt, đồng chí Phạm S – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh Lâm Đồng còn có các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia tỉnh Lâm Đồng năm 2019.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ GDĐT đã quán triệt vai trò trách nhiệm của Ban Chỉ đạo thi THPT cấp tỉnh, Sở GDĐT và các trường Đại học, Cao đẳng phối hợp trong công tác tổ chức thi THPT quốc gia.

Trong đó cần tiếp tục chú trọng một số nội dung sau đây:

Tăng cường công tác thông tin truyền thông đến phụ huynh và học sinh về những vấn đề đổi mới trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Triển khai thực hiện tốt công tác hướng dẫn ôn tập cho học sinh. Quán triệt cho đội ngũ cán bộ, giáo viên nhận thức rõ trách nhiệm, nắm chắc nội dung công việc, phân công đúng người, đúng việc; thực hiện đúng qui trình và không bỏ sót nhiệm vụ.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phối hợp giữa Sở GDĐT và các trường Đại học, Cao đẳng trong việc tổ chức kỳ thi

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, tài chính để phục vụ cho kỳ thi; chọn lựa cán bộ, giáo viên có tinh thần trách nhiệm, có năng lực và hiểu biết về công tác thi, tổ chức tập huấn về nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thi.

Triển khai thực hiện tốt công tác: In sao đề thi, coi thi, chấm thi và vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi, đảm bảo nghiêm túc, đúng quy chế. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát trong tất cả các khâu của qui trình tổ chức thi. Có phương án bảo đảm an ninh, an toàn; quan tâm và tạo điều kiện cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn được tham dự kỳ thi.

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 phải được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế và tuyệt đối không để xảy ra sai sót trong bất kỳ khâu nào của quá trình tổ chức thi.

Phòng KT&KĐCLGD Sở GDĐT

Một số hình ảnh tại điểm cầu Lâm Đồng

Đồng chí Phạm S – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì điểm cầu tại tỉnh Lâm Đồng

hình ảnh các đồng chí trong Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia tỉnh Lâm Đồng năm 2019

Tin tức khác