Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018 – 2019 tại tỉnh Lâm Đồng

14.05.2019 09:58628 đã xem

Ngày13/5/2019, Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Ông Nguyễn Xuân Trường - Chuyên viên cao cấp Vụ Giáo dục Trung học làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018 – 2019 tại tỉnh Lâm Đồng.

Đoàn kiểm tra đã làm việc với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục Trung học Sở GDĐT và 04 trường trên địa bàn tỉnh, 02 trường THPT gồm: Trường THPT Đơn Dương, Trường THPT Đức Trọng, 02 trường THCS gồm: Trường THCS Lê Hồng Phong - Đức Trọng và Trường THCS Thạnh Mỹ - Đơn Dương.

Đoàn kiểm tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra những kết quả đã đạt được cùng những khó khăn bất cập trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học theo hướng dẫn tại Công văn số 3711/BGDĐT-GDTrH ngày 24/8/2018 của Bộ GDĐT; việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh; việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới theo Công văn số 344/BGDĐT-GDTrH ngày 24/01/2019 của Bộ GDĐT; việc triển khai các biện pháp chấn chỉnh lạm dụng hồ sơ sổ sách trong các nhà trường theo Chỉ thị số 138/CT-BGDĐT ngày 18/01/2019 của Bộ GDĐT.

Qua thời gian làm việc tại Sở GDĐT Lâm Đồng, Đoàn kiểm tra của Bộ GDĐT đã ghi nhận sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của Sở GDĐT trong việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học, công tác triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới; những kết quả đạt được trong công tác quản lý giáo dục, công tác giảng dạy của 04 đơn vị trường học được kiểm tra.

Phòng Giáo dục Trung học Sở GDĐT

* Hình ảnh Đoàn kiểm tra làm việc tại Sở GDĐT

Ông Nguyễn Xuân Trường - Chuyên viên cao cấp, Vụ Giáo dục Trung học, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc

Bà Phạm Thị Hồng Hải - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GDĐT (thứ nhất bên phải) dự buổi làm việc

Tin tức khác