Chuyên đề "Nâng cao năng lực cho giáo viên tổ chức hoạt động dạy học môn Toán lớp 3 và đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học"

26.10.2022 13:422594 đã xem

     Ngày 26 tháng 10 năm 2022, tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, huyện Đạ Huoai, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chuyên đề cho các trường tiểu học thuộc cụm chuyên môn số 2 gồm: Đạ Huoai, Bảo Lâm, Cát Tiên và Di Linh với nội dung “Nâng cao năng lực cho giáo viên tổ chức hoạt động dạy học môn Toán lớp 3 và đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học"; mục đích chuyên đề nhằm trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ các nội dung về phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học cho đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL) và giáo viên lớp 3 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học.

Ông Nguyễn Duy Hải - Trưởng phòng GDTH và GDMN Sở GDĐT 

     Thành phần tham gia gồm: Phòng GDTH và GDMN Sở GDĐT, lãnh đạo Phòng GDĐT phụ trách GDTH; Chuyên viên GDTH; Đại diện CBQL và Tổ trưởng chuyên môn khối 3 các trường tiểu học thuộc Đạ Huoai, Bảo Lâm, Cát Tiên và Di Linh. 

Giáo viên dạy chuyên đề

     Nội dung chuyên đề gồm: Dự giờ minh họa 1 tiết môn Toán lớp 3; lập Kế hoạch bài dạy; tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học; trao đổi kinh nghiệm tổ chức các hoạt động dạy học môn Toán, tổ chức đánh giá học sinh theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh.

Học sinh trong tiết dạy thể hiện chuyên đề

     Qua các nội dung thảo luận, phát biểu ý kiến của các đại biểu tham dự chuyên đề, Ông Nguyễn Duy Hải - Trưởng phòng GDTH và GDMN Sở GDĐT đã trả lời, trao đổi, hướng dẫn, định hướng, thống nhất các nội dung về Kế hoạch bài dạy môn Toán lớp 3 năm đầu tiên thực hiện, các kỹ thuật đánh giá nhận xét học sinh, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và một số nội dung khác liên quan công tác chuyên môn đối với giáo dục tiểu học.

Đại biểu tham dự thảo luận

     Nội dung chuyên đề ý nghĩa đối với CBQL và giáo viên được chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cho giáo viên năm đầu tiên dạy học SGK lớp 3 Chương trình GDPT 2018. Trong thời gian tới, Sở GDĐT tiếp tục tổ chức chuyên đề tại Đà Lạt và Đơn Dương. Khi CBQL là “điểm tựa” vững chắc cho giáo viên, kịp thời chia sẻ khó khăn thì việc triển khai Chương trình GDPT 2018 và dạy học theo các SGK mới sẽ đạt kết quả.

Phòng GDTH-GDMN Sở GDĐT

 

                                                               

Tin tức khác