Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và văn thư, lưu trữ của tỉnh Lâm Đồng năm 2019 làm việc với Sở GDĐT .

17.09.20191769 đã xem

          Trong 2 ngày 12-13/09 /2019, Đoàn kiểm tra công tác cải cách  hành chính và công tác văn thư, lưu trữ của tỉnh làm việc với Sở GDĐT. Về phía Đoàn kiểm tra có:  Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ - Trưởng đoàn kiểm tra, đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp – Phó trưởng đoàn kiểm tra, Các thành viên  Đoàn có đại diện Văn phòng  ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, các phòng chức năng thuộc Sở Nội vụ và Chi cục Văn thư, Lưu trữ, Chi cục đo lường chất lượng tỉnh Lâm Đồng.

          Về phía Sở GDĐT có bà Phạm Thị Hồng Hải – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở,  ông Trần Đức Lợi - Phó Giám đốc Sở và lãnh đạo, chuyên viên các phòng chức năng  thuộc Sở.

          Đoàn đã kiểm tra công tác cải cách  hành chính của Sở GDĐT gồm các nhiệm vụ chủ yếu: Công tác quản lý chỉ đạo, điều hành; công tác tuyên truyền; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC; Hiện đại hóa nền hành chính và công tác văn thư, lưu trữ của Sở GDĐT.

          Qua kiểm tra, Đoàn ghi nhận đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Sở GDĐT trong những năm qua. Đoàn đã nêu cụ thể về  một số tồn tại, hạn chế, đồng thời có các kiến nghị, đề xuất để Sở GDĐT kịp thời có các giải pháp, biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, góp phần đẩy mạnh và hoàn thành tốt công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ năm 2019 và những năm tiếp theo.

Một số hình ảnh làm việc:

Ông Đàm Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu kết luận kiểm tra

Bà Phạm Thị Hồng Hải - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở ( ngồi thứ nhất trái qua), ông Trần Đức Lợi - Phó Giám đốc Sở ( ngồi thứ hai trái qua) dự họp thông qua buổi kết luận

Ông Nguyễn Văn Thu - Trưởng phòng cải cách hành chính Sở Nội vụ báo cáo dự thảo kết luận kiểm tra

Các đại biểu dự họp kết luận kiểm tra

Tin tức khác