Thông báo

Thông báo tuyển sinh Đào tạo Thạc sỹ Giáo dục và Phát triển cộng đồng

Thông báo tuyển sinh Đào tạo Thạc sỹ Giáo dục và Phát triển cộng đồng

02/11/2018 Thực hiện chức năng, nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao cho địa phương, TTGDTX tỉnh Lâm Đồng tại TP Đà Lạt phối hợp với Trường ĐHSP Hà Nội thông báo tuyển sinh, đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục và Phát triển cộng đồng, cụ thể như sau:
Thông báo tuyển sinh Đại học Sư phạm vừa làm vừa học 2017

Thông báo tuyển sinh Đại học Sư phạm vừa làm vừa học 2017

02/11/2018 Thực hiện chức năng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học; được sự phê duyệt của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND Tỉnh Lâm Đồng ; Trung tâm GDTX Tỉnh Lâm Đồng tại TP. ĐÀ LẠT liên kết với Trường ĐHSP Hà Nội đào tạo các ngành sư phạm hệ VLVH năm 2017, cụ thể như sau:
Thông báo Tuyển sinh Đại học vừa làm vừa học - Năm 2017

Thông báo Tuyển sinh Đại học vừa làm vừa học - Năm 2017

02/11/2018 Thực hiện chức năng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học; được sự phê duyệt của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND Tỉnh Lâm Đồng ; Trung tâm GDTX Tỉnh Lâm Đồng tại TP. ĐÀ LẠT liên kết với Trường ĐHSP Hà Nội đào tạo các ngành sư phạm hệ VLVH và Thạc sỹ Giáo dục- Phát triển cộng đồng, năm 2017, cụ thể như sau: