Tin tức trung tâm

Lịch thi kết thúc học phần lớp GDMN liên thông Đại học

Lịch thi kết thúc học phần lớp GDMN liên thông Đại học

02/11/2018 Trung tâm GDTX tỉnh Lâm Đồng tại Tp Đà Lạt thông báo đến sinh viên lớp GDMN Liên thông Đại học SP Hà Nội lịch thi hết học phần như sau:
Mở lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính

Mở lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính

02/11/2018 Trung tâm GDTX tỉnh Lâm Đồng tại Tp Đà Lạt phối hợp với Học viện quản lý giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Cụ thể như sau:
Lịch học năm 2 lớp ĐH liên học ngành GDMN trường ĐHSP Hà Nội

Lịch học năm 2 lớp ĐH liên học ngành GDMN trường ĐHSP Hà Nội

02/11/2018 Trung tâm GDTX tỉnh Lâm Đồng tại TP Đà Lạt thông báo đến học viên lớp Đại học liên thông ngành GDMN trường ĐH Sư phạm Hà Nội lịch học năm 2 như sau