Lịch thi

Lịch thi kết thúc học phần lớp GDMN liên thông Đại học

Lịch thi kết thúc học phần lớp GDMN liên thông Đại học

19/02/2019 Trung tâm GDTX tỉnh Lâm Đồng tại Tp Đà Lạt thông báo đến sinh viên lớp GDMN Liên thông Đại học SP Hà Nội lịch thi hết học phần như sau: Lịch thi lớp K1 - GDMN Ngày thi Môn thi Sáng Chiều
Lịch thi kết thúc học phần lớp GDTH liên thông Đại học SP Hà Nội

Lịch thi kết thúc học phần lớp GDTH liên thông Đại học SP Hà Nội

19/02/2019 rung tâm GDTX tỉnh Lâm Đồng thông báo đến các sinh viên lớp GDTH liên thông Đại học Sư phạm lịch thi hết học phần như sau: Lịch thi lớp GDTH Ngày thi Môn thi Sáng  Chiều Ngày 6/ 8/ 2017