Thông báo

Một số thông tin về công tác tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2016 - 2017

Một số thông tin về công tác tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2016 - 2017

01/06/2016 Ngày 1/4/2016 UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 718/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017 trên địa bàn tỉnh, về phương thức tuyển sinh cơ bản vẫn giữ ổn định như năm học 2015-2016 với một số nội dung cơ bản như sau:
Hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015

Hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015

15/09/2015 Hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015